Wtorek, 23.4.2024
Name days: Ilona / Jerzy / Wojciech
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

"Szkoła dla każdego"

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Projekt „Szkoła dla każdego” realizowany jest w roku szkolnym 2011/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Klasyfikacja według kodów CPV: 80.10.00.00-5 - usługi szkolnictwa podstawowego.


Zajęcia  dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiejw Droszewie w ramach projektu ,, Szkoła dla każdego’’: 

 1. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla 21 dzieci, łącznie 60 godz., 2 grupy.  

2. Zajęcia  dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej- 19 dzieci, łącznie 60 godz.

  • klasa I - 12 dzieci - 30h, 
  • klasa II - 7 dzieci - 30 h,  
3. Zajęcia logopedyczne dla 10 dzieci, łącznie 90 godz. 3 grupy.  
 4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla 17 dzieci, łącznie 60 godz.  
5. Zajęcia socjoterapeutyczne dla 6 dzieci, łącznie 30 godz., 1 grupa.
6. Zajęcia matematyczno- przyrodnicze dla dzieci uzdolnionych - 10dzieci, łącznie 30 godz.,1 grupa.