Czwartek, 25.4.2024
Name days: Jarosław / Marek
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.M.KONOPNICKIEJ W DROSZEWIE

 

PEDAGOG SZKOLNY

PONIEDZIAŁEK     10.00 – 12.30, 13.30-14.30

WTOREK               11.00-12.30

ŚRODA                 10.00- 12.00

CZWARTEK           13.00-14.30

PIĄTEK                   11.00 -12.30

 

UDZIELA WSPARCIA, PORAD, KONSULTACJI W GODZINACH PRACY ZA POŚREDNICTWEM:

 • PLATFORMY MS TEAMS
 • POCZTY MAILOWEJ ola.p78@wp.pl
 • DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
 • TELEFONICZNIE 509-694-294

ORAZ  OSOBIŚCIE W SZKOLE (PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TERMINU)


PSYCHOLOG SZKOLNY

ŚRODA – 11.00-13.00

UDZIELA WSPARCIA, PORAD, KONSULTACJI W GODZINACH PRACY ZA POŚREDNICTWEM:

 • PLATFORMY MS TEAMS
 • DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
 • TELEFONICZNIE 608-835-342

ORAZ  OSOBIŚCIE W SZKOLE (PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TERMINU)

 

Proponujemy następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 Dla  uczniów  - poradnictwo dotyczące:

 • zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego,
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z obniżonym nastrojem, lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną,
 • radzenia sobie ze stresem związanym z izolacją społeczną i brakiem możliwości bezpośrednich kontaktów rówieśniczych,
 • odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych i świadomości cyberzagrożeń,
 • relacji rodzinnych,
 • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu,
 • rozwijania zainteresowań i mocnych stron
 • dbania o wszechstronny rozwój.

 

 

Dla rodziców i opiekunów - poradnictwo dotyczące:

 • rozwijania prawidłowych relacji i konstruktywnej komunikacji w rodzinie,
 • rozmów z dzieckiem dotyczących konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,
 • trudności edukacyjnych dziecka,
 • trudności wychowawczych,
 • trudności związanych z niepełnosprawnością, chorobą dziecka lub innych członków rodziny,
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem,
 • wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu –harmonogram dnia, planowanie pracy, motywowanie do wysiłku intelektualnego i wypełniania obowiązków domowych, bezpieczeństwa w sieci itp.
 • wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady, konsultacje z pedagogiem.

     

Dla nauczycieli - konsultacje dotyczące:

 • organizacji pracy ucznia, dostosowania wymagań edukacyjnych podczas nauki zdalnej,
 • trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie
  z samodzielną nauką w domu i ocenianiem,
 • trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY INFORMACJE NT.  INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH WSPARCIE I POMOC PSYCHOLOGICZNĄ W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA


 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OSTROWIE WLKP.

SPECJALIŚCI  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UDZIELAJĄ POMOCY W FORMIE:

 • PORAD, KONSULTACJI, WSPARCIA  W KRYZYSIE, TERAPII ITP.

KONTAKT:

 • TELEFONICZNY 627365139
 • LUB DROGĄ E-MAIL: ADRESY E-MAIL PRACOWNIKÓW DLA WSZYSTKICH OSÓB, KTÓRE MAJĄ WĄTPLIWOŚCI, POTRZEBUJĄ WSPARCIA LUB CHCIAŁYBY ZASIĘGNĄĆ INFORMACJI DOSTĘPNE NA STRONIE PORADNI STRONA GŁÓWNA (PORADNIA-OSTROW.PL)  W ZAKŁADCE "O NAS".

 

 • MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

SKALMIERZYCE, UL. PODKOCKA 4A

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

TEL. 62/ 580 40 20

WWW.MGOPSNOWESKALMIERZYCE.NASZOPS.PL/
E-MAIL: MGOPS@NOWESKALMIERZYCE.PL

 

 • KOMISARIAT POLICJI:

POLICJA, NOWE SKALMIERZYCE

UL. KALISKA 29, 63-460 NOWE SKALMIERZYCE

TEL. 62/ 737 73 30

 

 


INNE FORMY WSPARCIA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW:


WAŻNE TELEFONY ANTYDEPRESYJNE https://forumprzeciwdepresji.pl/wazne-telefony-antydepresyjne