Czwartek, 25.4.2024
Name days: Jarosław / Marek
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej

Informuję, iż zgodnie z art. 19, pkt. 3* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. 2005, Nr 58, poz. 504 z późn. zm.),  w związku z załącznikiem  do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225  poz. 1635 z późn. zm.)
- za wydanie duplikatu świadectwa będzie pobierana opłata w wysokości 26,00 zł
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej będzie pobierana opłata w wysokości 9,00 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy o numerze:
SBL Skalmierzyce 18 84 31 000 80002 1281 2000 0001

 

Wnioski o wydanie duplikatu świadectwa bądź legitymacji szkolnej są do pobrania
-   w sekretariacie szkoły