Wtorek, 23.4.2024
Name days: Ilona / Jerzy / Wojciech
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

RODO

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Klauzula informacyjna dla rodziców (klientów, szkół i placówek oświatowych)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Droszew 21, 63 – 460 Nowe Skalmierzyce

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – spdroszew@noweskalmierzyce.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

  Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017 poz. 2198);

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949)

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 poz. 60)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem

  Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017 poz. 2198);

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949)

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo   

   oświatowe  (Dz. U. z 2017 poz. 60)

  Statut Szkoły z dnia 29 listopada 2017r.) jest obligatoryjne