Czwartek, 25.4.2024
Name days: Jarosław / Marek
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Egzamin ósmoklasisty 2021

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Uczniowie z klasy ósmej napisali swój pierwszy ważny egzamin. Najpierw zmagali się z rozwiązywaniem zadań z języka polskiego. Kolejny będą pisać z matematyki i języka angielskiego. Test z języka polskiego był pierwszym sprawdzianem wiedzy, jaką ósmoklasiści posiedli przez lata edukacji w szkole podstawowej.Na napisanie egzaminu uczniowie mieli 120 minut, matematykę będą pisać 100 minut, a język angielski 90 minut. Podczasegzaminu ósmoklasisty z języka ojczystego sprawdzana była wiedza m.in.:

  • ze znajomości i treści lektur obowiązkowych,
  • w zakresie opanowania podstawowych form pisemnych - rozprawki i opowiadania,
  • znajomość gramatyki, ortografii i interpunkcji,
  • umiejętności operowania słowem pisanym.

Aby sprawnie poradzić sobie z rozwiązaniem zadań z matematyki, uczniowie musieli wykazać się tzw. sprawnością rachunkową, czyli m.in. wykonywać działania na liczbach naturalnych oraz ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Pojawiły się także zadania wykorzystujące m.in. elementy algebry i wyrażenia algebraiczne, obliczenia w geometrii, działania na potęgach i pierwiastkach, obliczenia procentowe i geometria przestrzenna.

Natomiast z języka angielskiego uczniów obowiązuje znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi pisemnej czy reagowanie na wypowiedzi.

   Naszym ósmoklasistom życzymy jak najwyższych wyników z egzaminów ze wszystkich przedmiotów!