Wtorek, 23.4.2024
Name days: Ilona / Jerzy / Wojciech
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Poetycko i patriotycznie z Marią Konopnicką

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

24 listopada ub.r. odbyła się doniosła uroczystość poświęcona patronce Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie. Dyrektor Lidia Biela powitała zebranych w sali wiejskiej w Droszewie: ks. dra. Jarosława Materlińskiego, przewodniczącego Rady Rodziców Karola Frąszczaka, przewodniczącą kółka gospodyń wiejskich Alinę Mądry, sołtysów wsi z obwodu szkoły, rodziny uczniów i przedszkolaków szkoły. Dyrektor w przemówieniu podkreśliła, że rok 2022 jest rokiem, w którym sejm polski uhonorował wybitnych Polaków, w tym Marię Konopnicką. Dodała, że z sylwetką znakomitej poetki związane były liczne działania podejmowane przez uczniów naszej szkoły. W maju ubiegłego roku miały miejsce dwie ważne dla szkoły i ojczyzny rocznice. 23 maja 1842 roku w Suwałkach urodziła się Maria Konopnicka, 20 maja 2022 roku minęła 121. rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich – buntu dzieci przeciwko germanizacji i nauki religii w języku niemieckim. Wówczas niemiecki nauczyciel Schölzchen wymierzył 14 dzieciom karę cielesną za odmowę odpowiadania w języku niemieckim na lekcji religii. W reakcji na to przed szkołą zebrał się wzburzony tłum. Uczestników zajść władze niemieckie ukarały więzieniem i grzywnami. Te właśnie kary spowodowały uruchomienie opinii publicznej krytykującej postępowanie państwa pruskiego. Głos w obronie dzieci wrzesińskich oraz ich rodziców zabrała m.in. Maria Konopnicka. Temat ten poruszyła w wierszu pt. „O Wrześni”. Przedszkolaki i uczniowie droszewskiej szkoły uczciły wydarzenia z czasów, gdy Polska była pod zaborami, prezentując wzruszający montaż słowno-muzyczny na temat okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie zabrakło wierszy patriotki oraz „Roty”, która od 1908 towarzyszy Polakom podczas ważnych uroczystości państwowych. Podczas uroczystości Lidia Biela przypomniała zebranym jak przebiegał rozwój placówki począwszy od początku XX w.: W tych trudnych czasach w Droszewie także uczyły się dzieci. W 1819 roku powstał „dom szkolny”, a dopiero w roku 1901 powstała tu prawdziwa szkoła. Wybudowano wtedy i oddano do użytku nowy budynek, w którym znajdowały się dwie klasy. W czasie zaborów opiekę nad szkołą i dozór nad nauczaniem sprawował nauczyciel narodowości niemieckiej. Uczono wtedy w języku niemieckim, jedynie religia prowadzona była po polsku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. nasza szkoła, tak samo jak inne w całej Polsce, miała problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry, której w ówczesnych czasach brakowało. Wszystkich przedmiotów wtedy uczyli u nas proboszcz i organista. Przez kolejne lata szkoła się rozwijała. Władze szkolne nawet planowały dalszą rozbudowę szkoły. Tę dynamikę i wspaniałe plany przerwał wybuch II wojny światowej, gdzie w czasie okupacji szkoła była zamknięta dla Polaków. Po zakończeniu wojny 16 lutego 1945 r. odbyło się uroczyste otwarcie szkoły. Wydarzenie to było ogromnym przeżyciem dla mieszkańców wsi. Po roku 1945 placówka zaczęła dynamicznie się rozwijać, do obwodu szkoły przyłączono miejscowość Trkusów, sukcesywnie przeprowadzano remonty, zaczęto nauczać języka angielskiego, a od 1950 języka niemieckiego. W 1972 roku po raz pierwszy w naszej szkole zorganizowano Ognisko Przedszkolne. Natomiast od września tegoż roku powstaje boisko do piłki siatkowej i skocznia w dal. W 1992 r. wybudowano mury pierwszej kondygnacji nowej szkoły. Po trzech latach przekazano do użytkowania nowocześnie urządzony i bardzo dobrze wyposażony budynek. 24 lutego 2001 roku świętowaliśmy 100-lecie szkoły. Cztery lata później, 24 lutego 2005 roku zgodnie z wolą społeczności lokalnej patronką naszej szkoły została Maria Konopnicka. Od 16 marca 2007 roku nasza szkoła dzięki wielu sponsorom może poszczycić się wspaniałym sztandarem, który towarzyszy społeczności szkolnej podczas uroczystości szkolnych i patriotycznych. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie od powstania dynamicznie się rozwija i pięknieje w oczach. Od tego roku szkolnego uczniowie mogą korzystać z nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego, rozwijać swoje sportowe pasje, dbać o zdrowie i kondycję fizyczną. Poetka, która od 17 lat jest patronką szkoły, zawsze uznawała prawo dziecka do beztroskiego dzieciństwa, dlatego kreowany przez nią w utworach świat był jasny i radosny. Wzorem Marii Konopnickiej nasza szkoła to miejsce skupione na uczniu i jego potrzebach, miejsce, w którym każde dziecko rozwija się w swoim tempie i na swój sposób. Na zakończenie spotkania uczniowie i goście chętnie pozowali do zdjęć u boku tajemniczej postaci do złudzenia przypominającej Marię Konopnicką. Nie zabrakło wspólnych rozmów przy kawie, na którą zaprosił przewodniczący rady rodziców Karol Frąszczak wraz z rodzicami uczniów.