Wtorek, 23.4.2024
Name days: Ilona / Jerzy / Wojciech
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Zajęcia rozwijające z języka polskiego w klasie VII

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF


„Przyjazna polszczyzna”

    Głównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań humanistycznych uczniów oraz inspirowanie ich do pogłębiania wiedzy polonistycznej. A ponadto:

1.Wyrabianie nawyku samokształcenia.

2.Rozwijanie wyobraźni, pamięci, wrażliwości estetycznej, zdolności do koncentracji uwagi, inwencji twórczej.

3.Realizacja zadań o charakterze interdyscyplinarnym.

4.Zapoznanie się z literackim dorobkiem polskich i zagranicznych twórców.

5.Korzystanie z różnych źródeł wiedzy (Internet, encyklopedie multimedialne)-poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji.

6.Kształtowanie sprawności językowej w mowie i piśmie.

7.Rozbudzanie motywacji czytania, umiejętności odbioru różnych tekstów kultury.

8.Kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy dostrzegającego wartości humanistyczne, artystyczne, społeczne zawarte w utworach literackich, spektaklach teatralnych, filmach, słuchowiskach.

9.Wykształcenie sprawności myślenia, spostrzegawczości, umiejętności obserwowania rozmaitych zjawisk, ich analizy i opisu, porównywania klasyfikowania, kojarzenia, wnioskowania, rozumowania, uogólniania, poszukiwania analogii.

10.Pogłębianie ogólnej wiedzy o człowieku, życiu, kulturze, szczególnie o literaturze i języku, aby zrozumieć siebie i innych ludzi oraz otaczającą nas rzeczywistość.

11.Przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskich, krasomówczych, języka polskiego, ortograficznych, występów kabaretowych.

12.Wspieranie samodzielnego opracowywania zagadnień.

13. Rozbudzanie dociekliwości intelektualnej, niezależności w myśleniu i działaniu, ekspresji literackiej.

14.Doskonalenie samodzielnej pracy ucznia.

15.Wyposażenie uczniów w rozległą wiedzę.

   Podczas zajęć uczniowie pracują metodami aktywnymi, aby poprzez praktyczne działanie kształcić swoje uzdolnienia oraz umiejętność korzystania z nowoczesnych środków medialnych. Inspiracji szukają, śledząc ciekawe strony internetowe, ponadto systematycznie wymieniają się doświadczeniami, realizują projekty i tworzą gry dydaktyczne na kanwie lektur. Uczniowie są inicjatorami wielu przedsięwzięć polonistycznych np. współdecydują o tematyce międzyszkolnego konkursu poświęconego  patronce szkoły. Aktywnie przygotowują przedstawienia np. z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Stosownie do potrzeb programu zajęć wykorzystywane są możliwości biblioteki szkolnej i publicznej w Droszewie.