Wtorek, 23.4.2024
Name days: Ilona / Jerzy / Wojciech
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowejim. Marii Konopnickiej w Droszewie: www.spdroszew.noweskalmierzyce.pl

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:31.03.2021
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31.10.2023

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

 

 

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: pan Mateusz Ledzianoski - dyrektor szkoły
 • E-mail:spdroszew@noweskalmierzyce.pl
 • Telefon: 627624004

 

 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego: pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie
 • Adres: Droszew 21, 63- 460 Nowe Skalmierzyce
 • E-mail: spdroszew@noweskalmierzyce.pl
 • Telefon:627624004

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie, Droszew 21

Budynek posiada 3 wejścia z możliwością wjechania na wózku inwalidzkim

Przy wejściu do oddziału przedszkolnego jest domofon

Budynek składa się z parteru oraz  piętra, bez windy.

Toalety nie są  przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach samodzielnie dostępny jest hall i korytarz na parterze.

Sekretariat znajduje się na 1 piętrze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ( po uprzednim zgłoszeniu wizyty może przyjechać tłumacz  z Urzędu Gminy), brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.