Czwartek, 25.4.2024
Name days: Jarosław / Marek
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów Szkół Podstawowych w Droszewie i Gostyczynie

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF
 1.    Nazwa projektu:  „Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów Szkół Podstawowych w Droszewie  i Gostyczynie”

Projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2.Czas trwania: wrzesień 2018  -  styczeń 2021

 

3.Cel główny projektu  -  rozwój  155 uczniów szkół podstawowych w Droszewie i Gostyczynie z terenu Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce poprzez nabycie kompetencji kluczowych, które są szansą na rozwój właściwych postaw i umiejętności i stanowią fundament dla podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.

 

4.Krótki opis projektu.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli  dwóch  szkół wiejskich w Droszewie i Gostyczynie. Powstał w wyniku diagnozy przeprowadzonej w wymienionych szkołach. Wyniki diagnoz oraz wyniki sprawdzianu zewnętrznego wskazały na potrzebę wsparcia zarówno nauczycieli jak i uczniów.

5.Projekt obejmuje:

1)      Trzy szkolenia w ramach doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli :

 • Tutoring wychowawczo-rozwojowy,
 •  Jak wykorzystać e- podręczniki i e-materiały dydaktyczne,
 •  Jak stymulować rozwój małego dziecka przejawiającego trudności w uczeniu się?

2)      Wyposażenie pracowni przyrodniczej.

3)       Zajęcia  dla uczniów:

 •  Tutoring wychowawczo – rozwojowy, czyli rozwijanie umiejętności uczenia się,
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze przyrody,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
 • zajęcia przyrodniczo - matematyczne  z realizacją interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych
 • zajęcia  Szkolne Laboratorium (w tym chemia, biologia i fizyka) -  rozwijanie umiejętności myślenia  w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.