Wtorek, 20.4.2021
Name days: Agnieszka / Amelia / Szymon
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Szkolne Koło Wolontariatu

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Szkolne Koło Wolontariatu rok szkolny 2018/2019

Zarząd:

Przewodniczący: Wiktor Bogacki

Członkowie: Kamil Kubaś, Piotr Molka

Opiekun: Agnieszka Florczak

   W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu i Polskiego Czerwonego Krzyża. W roku szkolnym 2018/2019  liczy 15 członków.

   Każdego roku członkowie koła aktywnie włączają się do udziału w akcjach charytatywnych. Jednocześnie realizują zadania statutowe takie jak: promocja zdrowia, akcja „Gorączka złota”, Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem, Tydzień PCK, Dzień Wolontariatu, Dzień Krwiodawstwa oraz  udział w Turnieju Wiedzy o Zdrowiu.

  Celem działalności Szkolnego Koła Wolontariatu jest aktywizacja środowisk szkolnych  w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:

- zapoznawanie z ideą wolontariatu,

- pomoc potrzebującym,

- promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego

  człowieka,

 

-  działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży    w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przed wypadkowej i zdrowotnej,

- rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego     

  i lokalnego środowiska,

 

- umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,

- wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych,

- pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach,

- rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży,

- nauka samorządności.

Uczniowie Szkolnego Koła Wolontariatu i Polskiego Czerwonego Krzyża chętnie uczestniczą  w akcjach charytatywnych:

- „Gorączka złota” – w akcji uczestniczymy od 2007r. Zebrane pieniądze przekazujemy Zarządowi PCK w Ostrowie Wlkp. Dzięki temu grupa dzieci z najuboższych  rodzin może wyjechać na letni odpoczynek,

-  sprzedaż cegiełek w ramach pomocy Fundacji „Amun”, „Zdążyć z pomocą”, „Pomóż i Ty”,

- zbiórka żywności z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem – każdego roku,

- zbiórka zabawek dla dzieci z domu dziecka,

- sprzedaż cegiełek PCK z okazji Dnia Miasta Ostrowa Wlkp. i wile innych.